Uppkomsten av mindre cannabinoider i Europeiska unionen

an ai painting depicting Josep Borrel and art enthusiasts gathered around in admiration

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av intresset för och användningen av mindre kända cannabinoider i Europeiska unionen (EU). Även om THC och CBD förvisso är de mest kända cannabinoider, riktas uppmärksamheten idag mot mindre kända varianter som CBN, CBG, HHC, THCV och THCP.

Dessa mindre cannabinoider ger distinkta fördelar och egenskaper, och de vinner popularitet som fördelaktiga tillsatser i en mängd olika varor. I den här artikeln kommer vi att titta på egenskaperna hos dessa mindre cannabinoider, deras framtida användningsområden och hur de påverkar cannabisbranschen i EU.

Mindre kända men ytterst populära cannabinoider:

  • Cannabinol (CBN) är en måttligt psykoaktiv cannabinoid som produceras när THC utsätts för luft och värme. Medan framträdandet av THC och CBD delvis har förmörkat CBN, har färska studier avslöjat dess potentiella medicinska fördelar. CBN har i flera studier visat sig ha potentialen att verka i form av ett naturligt sömnmedel, samtidigt som det påvisats vara antiinflammatoriskt, antimikrobiellt och hungerstimulerande. Som ett resultat används det i allt högre grad i produkter som försöker förbättra sömnkvaliteten och allmänt välbefinnande.
  • Cannabigerol (CBG) är en icke-psykoaktiv cannabinoid känd som "alla cannabinoiders moder". Detta påstående baseras på det faktum att CBG är föregångaren till THC, CBD och flera andra cannabinoider. Det har väckt intresse på grund av dess potentiella medicinska egenskaper, något som inkluderar bland annat antiinflammatoriska, antimikrobiella och neurologiska aktiviteter. CBG används för närvarande i en mängd olika produkter, inklusive krämer, tinkturer och kosttillskott, vilka ämnar behandla hudsjukdomar men även verkar i form av ett naturligt smärtstillande medel.
  • Hexahydrocannabinol (HHC) är en nykomling på cannabismarknaden. Det är en THC som har hydrerats, vilket resulterar i en molekyl med en liknande kemisk struktur men något annorlunda effekter. Enligt en preliminär studie kan HHC ha potentiella medicinska fördelar som antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper, utan att för den delen generera samma euforiska effekter som vanligtvis projiceras hos THC. Allt eftersom forskningen gällande HHC fortskrider, förväntas det hela bli ett mer betydelsefullt inslag i olika cannabisprodukter.
  • Tetrahydrocannabivarin (THCV) är en mindre cannabinoid med en struktur som liknar THC, men med betydligt mer distinkta egenskaper. Till skillnad från THC, som har visat sig stimulera hunger, är THCV känt för att undertrycka aptiten. Det har även visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper, samtidigt som den även visats sig vara effektiv när det kommer till att reglera blodsockret. THCV används i produkter för viktminskning och en effektivare metabolism, såväl som för behandling av symtom på sjukdomar inklusive epilepsi och diabetes.
  • Tetrahydrocannabiphorol (THCP) är en ny cannabinoid med liknande struktur som THC men en längre kemisk svans. Enligt en färsk studie kan THCP ha en högre affinitet för CB1-receptorn i människokroppen, vilket i sin tur kan komma att leda till högre psykoaktiva effekter. Även om forskningen om THCP fortfarande är i ett tidigt skede, har dess distinkta egenskaper väckt cannabissamhällets nyfikenhet.

Nuvarande situation

Den ökande medvetenheten om cannabis och dess potentiella medicinska fördelar, liksom intresset för att reglera och beskatta konsumtionen i rekreationssyfte, växer en trend mot att revidera användning av cannabis över hela Europa. Medicinska program med cannabis i fokus har visat sig bära frukt i Tyskland, Italien och Nederländerna, vilket gör det möjligt för patienter med en mängd olika åkommor att få cannabis utskrivet under medicinsk övervakning.

Dessutom har länder som Spanien, Portugal och Schweiz implementerat betydglit mer liberala regler för användning av cannabis när det kommer till rekreativa ändamål. I skrivande stund pågår pilotprojekt i flera länder, kombinerat med juridiska reformer för att undersöka de potentiella fördelarna med en reglerad cannabisindustri.

En förändring av den allmänna opinionen, potentiella skatteintäkter och önskan att minska negativa konsekvenser kopplade till den illegala cannabisindustrin är alla faktorer som bidrar till att fler och fler röster kräver lagstadgade reformer. När fler europeiska länder utvärderar sina lagar och bevittnar legaliseringsförsök i andra regioner, förväntas trenden mot progressiv och liberal syn på cannabis att fortsätta.

Kommer Tyskland till undsättning?

Enligt The Guardian avtäckte Tysklands hälsominister Karl Lauterbach en ny plan för att legalisera cannabis för rekreationsändamål i slutet av året, samtidgit som hen poängterade misslyckandet med tidigare cannabislagar. Det första steget innebär bildandet av "cannabisklubbar" med en medlemsgräns på 500 personer, där medlemskapet är begränsat till tyska medborgare.

Vuxna som är 21 år och äldre kan få upp till 25 g cannabis per dag och upp till 50 g per månad från dessa klubbar, medan de i åldern 18-21 bara kan få 30 g per månad. Konsumtionen kommer att vara förbjuden på klubbens område. Vuxna kommer också att tillåtas att odla upp till tre honblommande växter hemma för fritidsändamål.

Under ett femårigt pilotprogram tillåter den andra fasen utvalda städer och kommuner över hela Tyskland att licensiera "specialistbutiker" för att sälja cannabis för fritidsaktiviteter. Detta koncept är inspirerat av jämförbara initiativ i andra amerikanska delstater och Kanada.

Slutsats

Det växande intresset för mindre cannabinoider som CBN, CBG, HHC, THCV och THCP förändrar den europeiska cannabisverksamheten, som EU:s medlemsländer inte kan ignorera och uppmuntrar ett ännu snabbare och mer planerat tillsynssätt för hampavaror.

CBD, till exempel, har varit känt i flera år i det europeiska området men är fortfarande inte godkänt som kosttillskott trots omfattande studier och övervakning. Denna trend pågår fortfarande idag, med EU-kommissioner som förklarar att var och en av de nya cannabinoiderna måste utforskas djupare för att ta reda på varför det finns så stort intresse.

Enligt Googles statistik för sökförfrågningar sker majoriteten av sökningarna efter cannabisalternativ i områden där THC-produkter är olagliga. EU-kommissionen, låt oss spara lite tid, eftersom det redan är uppenbart att den uppenbara lösningen på det hotande intresset för mindre cannabinoider är legalisering av cannabis.